GIỜ CHÀO CỜ ĐẦU TUẦN NHÀ TRƯỜNG ĐÃ TUYÊN DƯƠNG TẶNG THƯỞNG CHO GIÁO VIÊN VÀ HỌC SINH.